هفتاد و دومین دور مجمع عمومی سازمان ملل متحد

هفتاد و دومین دور مجمع عمومی سازمان ملل متحد بروز سه شنبه ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۱ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی)، تحت ریاست میروسلاو لاجاک، وزیر امور خارجه و اروپا کشور سلوواکیا، در مقر این سازمان جهانی واقع در شهر نیویارک برگزار گردید.

PNG

گفتمان عمومی سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که طی آن سران دول، حکومت ها و دیگر نمایندگان ملی بُلند پایه، جهت ارائه دیدگاه های شان درمورد تعاملات بزرگ جهانی گردهم می آیند، بروز سه شنبه ۱۹ سپتامبر (۲۸ سنبله) آغاز گردیده و بروز دوشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (۴ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی) اختتام می یابد.

موضوعات مورد جر و بحث در هفتاد و دومین دور مجمع عمومی ملل متحد

در هر مقطع معمول اجلاس سازمان ملل متحد، یک مسئله ای مطمح بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. در سال جاری ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی)، موضوع مدنظر گرفته شده عبارت است از : "اولویت دهی به انسان ها : صلح و حیات مناسب و ابرومندانه برای همگان بروی کره زمین حفاظت شده"

برعلاوه موضوع مذکور، موارد آتی در فهرست مسائل حاوی حق اولویت جا داده شده است :

۱)- اهمیت پیشگیری و وساطت در امر حفظ صلح،
۲)- مسئلهء پناهجویی ها و مهاجرت ها،
۳)- اهداف انکشاف پایدار و مبارزه با بی نظمی اقلیم همراه با پیگیری توافقنامهء پاریس،
۴)- احترام و ارجگزاری به حقوق بشر.

JPEG

جهت اخذ معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/72eme-session-de-l-agnu/

تاریخ نشر 13/09/2017

قسمت بالایی صفحه