نیس : "فرانسه در مقابل تهدید دهشت افگنی سرفرود نخواهد آورد." – ۱۵ جولای ۲۰۱۶ میلادی مطابق به ۲۵ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی

آقای مانوئل والس صدراعظم فرانسه به دنبال سوءقصدی که در شهر جنوبی نیس بوقوع پیوست، بروز جمعه ۱۵ جولای ۲۰۱۶ (۲۵ سرطان ۱۳۹۵) و درختم جلسهء شورای محدود امور دفاعی و امنیتی سخنرانی نمود. صدراعظم فرانسه از محتوای تصامیم اتخاذ شده طی شب، در دو نکته ذیل یادآوری بعمل آورد : حفظ عملیات مسمأ به "سانتینِل" بسطح اعظمی و تمدید حالت اضطراری برای سه ماه اضافه. وی نیز تذکار داد که بروزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ جولای (۲۶، ۲۷ و ۲۸ سرطان) به یادبود از قربانیان اعزأی ملی اعلام می گردد ؛ بیرق ها بر فراز تأسیسات عامه ما سراز تاریخ ۱۵ جولای (۲۵ سرطان) نیمه افراشته به اهتزاز درخواهد آمد.

JPEG

آقای والس اعلام داشت : "فرانسه بار دیگر مورد هدف یک عمل دهشت افگنی مذبوحانه و غیر انسانی واقع شد. در یک چنین فرصت خیلی دشوار، مراتب تسلیت و همدردی مان را به قربانیان، به عمیم خانواده های متضرر از این عمل المناک غیرقابل تحمل و نیز به نیس، به این شهری که اکنون معهء رئیس جمهور بدآنجا می رویم، ابراز می داریم."

نامبرده افزود : "امرعاجل بدیهاً پذیرایی از خانواده ها و سپردن اجساد کشته شدگان بعد از شناسایی به اقارب شان می باشد. تمام بخش های خدمات دولتی جهت امداد رسانی به خانواده ها و همراهی ایشان در این لحظه خیلی حساس و مشکل، که چه مساعدت درعرصهء طبی باشد و چه در عرصهء روانی، بسیج شده است."

صدراعظم حکومت فرانسه در واکنش آنی به این سوءقصد، جزئیات احکام تصامیم اتخاذ شده را بیان نمود :
- کانون بین الوزارتی بحران فعال گردید.
- دیپارتمنت واحد اداری آلپ – ماریتیم بدرجهء آماده باش سوءقصد در پیوند با پلان "ویژیپیرات" قرار گرفت.
- شعبهء ضد دهشت محکمهء پاریس مسئولیت تحقیقات را عهده دار شد.
- کانون بین الوزارتی کمک رسانی به قربانیان فعال گردید.

(...)

موصوف اظهار نمود : "به تعقیب انعقاد این جلسه شورای محدود امور دفاعی و امنیتی، می خواهیم به فرانسوی ها با اشد قوت اعلام بداریم که ما "تسلیم نخواهیم شد"، و همچنان تأکید ورزید : "کشور فرانسه در مقابل تهدید دهشت افگنی سرفرود نخواهد آورد. فرانسه بتاریخ ۱۴ جولای، در این روز جشن ملی ما، بازهم در گوشت و پوست خود اثر ضرب و کوب را حس کرد ؛ (آنها) می خواستند اتحاد ملت فرانسه را مورد هدف شوم شان قرار دهند. اما، یگانه جواب شایان حیثیت و مسئولانهء فرانسه پاسخی خواهد بود وفادار به روحیهء ۱۴ جولای، یعنی روحیه ای فرانسه متحد و در اجماع بدور ارزش های اش ؛ و ما در یک خط و جبهه واحد می ایستیم. این تنها امر و وجیبه ای است که معنی و اولویت دارد."

شمارهء تیلفون مرکز کمک به قربانیان :( از خارج 01 43 17 56 46 (00 33 1 43 17 56 46

برای دریافت معلومات مزید و جامع در زمینه، اینجا کلیک کنید : http://www.gouvernement.fr/partage/7688-intervention-de-manuel-valls-a-la-sortie-du-conseil-de-defense

تاریخ نشر 17/07/2016

قسمت بالایی صفحه