نیجِر – حملات دهشت افگنی (۲۸ جون – ۲ جولای ۲۰۱۷ / ۷ – ۱۱ سرطان ۱۳۹۶)

فرانسه به تعقیب انجام حملات دهشت افگنانه مرگباری که بروزهای ۲۸ جون و ۲ جولای (۷ و ۱۱ سرطان) به مردم و باشندگان منطقهء دیفا آسیب رسانید، همبستگی خویش را با کشور نیجِر ابراز می دارد.

JPEG

ما مراتب تسلیت و غمشریکی مان را به خانواده های قربانیان و به حکومت نیجِر تقدیم داشته و از شهامت نیروهای امنیتی و دفاعی متعهد در امر مبارزه علیه گروه بوکوحرام، قدردانی و ستایش می نماییم.

JPEG

آنطوریکه آقای امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بروز یکشنبه در نشست "جی.۵ – ساحل" یا پنج کشور پیشتاز و متعهد منطقهء ساحل قارهء افریقا در عرصهء مبارزه با هراس افگنی، یادآور گردید : "این حملات انجام یافته عزم راسخ مان را در راستای مبارزه جمعی و بگونهء قاطعانه علیه دهشت افگنی، عمیقاً تحکیم می بخشد".

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/niger/evenements/article/niger-attaques-terroristes-28-06-02-07-17

تاریخ نشر 05/07/2017

قسمت بالایی صفحه