نگاه تندی بر "گرگ و گوسفند"، اثر خانم شهربانو سادات [fr]

"چشم انداز" سایت ما جهت اظهار تهنیت به گزینش :

"گرگ و گوسفند"، اثر سینمایی خانم شهربانو سادات

در نشست پانزده دوری کارگردانان جشنوارهء "کَن" ۲۰۱۶

نشست پانزده دوری معتبر کارگردانان جشنوارهء "کَن"، فیلم های برگزیده شده سال ۲۰۱۶ را اعلام نمود : ۱۱ فیلم کوتاه و ۱۸ فیلم طویل که در میان آنها "گرگ و گوسفند" فیلم خیلی مورد انتظار از فیلمساز زن افغان خانم شهربانو سادات جا دارد. فیلم های منتخب جشنواره "کَن" از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ می ۲۰۱۶ (۲۳ ثور الی ۲ جوزا ۱۳۹۵) به معرض نمایش گذاشته می شود.

JPEG

در یک ساحه روستایی افغانستان، در جائیکه مردم به قصه های خود ساخته خویش باورمند بوده و شارح اسرار دنیا اند، چوپان بچه ها مالک کوه ها هستند. با وجود اینکه چوپان بچه ها هنوز بالغ نشده اند، ولی قواعد جامعه خودرا از قبل خوب می شناسند ؛ در یکی از قواعد اساسی جامعه، پسران و دختران نباید نشست و برخاست داشته باشند. اما صدیقه ۱۱ ساله (که بعضی ها اورا ملعون می دانند) روزی با قدرت ملاقات می کند و مادر قدرت بتازگی با یک مرد مسن ازدواج نموده است. این دو طفل باهم دوست می شوند.

JPEG

"گرگ و گوسفند" فیلم شهربانو سادات. با اشتراک علی خان عطأیی، امینه موسوی، معصومه حسینی – مدت : ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه

خانم شهربانو سادات یک فیلمنامه نویس، تولید کننده فیلم و کارگردان جوان است ؛ در سال ۱۹۹۰ در تهران چشم به جهان گشود و اکنون در شهر کابل زندگی می کند. وی در سال ۲۰۰۹ با کارگاه های "وَران" در کابل با سینمای مستند آشنایی حاصل نموده و در این کارگاه ها نخستین فیلم کوتاه مستنداش را بنام "لبخندی به زندگی" گردانندگی کرد. بعداً، هنر سینما را در پوهنتون کابل فراگرفت و بحیث تهیه کننده در تلویزیون طلوع نیوز اجرای وظیفه نمود. اولین فیلم کوتاه تخیلی خودرا تحت عنوان "ویس وِرسا وَن یا پشت و رو یک" ساخت و این اثر سینمایی نیز در نشست پانزده دوری کارگردانان جشنواره "کَن" سال ۲۰۱۱ برگزیده شد. متعاقباً، یک پروژه اتصالی بنام " نه در منزل" را مشترکاً جامهء عمل پوشاند و پروژه متذکره اینبار از سوی جشنواره بین المللی فیلم روتِردام ۲۰۱۴ آذین گزینش یافت.

خانم سادات در سال ۲۰۱۳ شرکت شخصی تولید فیلم خویش بنام "ولف پیکچرز" را ایجاد کرد و با این شرکت سینمایی نخستین فیلم طویل تخیلی تحت عنوان "گرگ و گوسفند" را گردانندگی و تولید نمود. نامبرده در سال ۲۰۱۰ پروژهء "گرگ و گوسفند" را در "بنیاد سینما" و مقر جشنوارهء "کَن" بسط و انکشاف داد. در آن زمان، خانم سادات ۲۰ سال عمر داشت و جوانترین موَلفی که در مقر هرگز انتخاب نشده بود، محسوب می گردید.

برای دریافت معلومات مزید درمورد خانم شهربانو سادات و آثاراش، اینجا کلیک کنید :

http://wolfandsheepfilm.com/director.php
https://medium.com/@shahrbanoosadat

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه