نگاهی به روابط میان فرانسه و روسیه

مـعرفــی

روابط سیاسی

رابطهء اعتماد میان جمهوری فرانسه و جمهوری فِدِراتیف روسیه با تصرف و ادغام شبه جزیرهء کریمهِ و جنگ در منطقهء دونباس که منجر به تصویب اعمال تعزیرات علیه روسیه و به تعلیق درآوردن این کشور از گروه هشت کشور پیشرفته و صنعتی جهان - "جی.۸" گردید، متأثر شده و صدمه دید. با این وجود مقامات فرانسوی، بخصوص جهت حل و فصل بحران اوکراین، یک گفتگوی بسطح بُلند را با جمهوری فِدِراتیف روسیه حفظ می نمایند. از ماه جنوری سال ۲۰۱۶ میلادی (جدی/دلو ۱۳۹۴ هجری شمسی) بدینسو، شورای اقتصادی، مالی، صنعتی و تجاری (سی.او.اف.ای.سی.) دوباره متناوباً جلسات دایر می کند.

بازدیدها

به ابتکار رئیس جمهوری فرانسه، سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) با بازدید مورخ ۲۹ می (۸ جوزا) رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از ورسایی، متعاقباً با گفتگوهای مورخ ۲۰ جون (۳۰ جوزا) و مورخ ۸ سپتامبر (۱۷ سنبله) میان وزرأی امور خارجه در مسکو و بالاخره بتاریخ ۳۰ جون (۹ سرطان) در پاریس، رقم خورد. وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه بتاریخ ۲۷ فبروری ۲۰۱۸ میلادی (۸ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی) باردیگر عازم مسکو گردید.

روابط اقتصادی

تبادلات فرانسه – روسیه با مبلغ مجموعی ۲،۱۳ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) که %۲۶ افزایش را نشان می دهد، مجدداً رو به صعود نهاده است. این تعامل با ازدیاد چشمگیر واردات فرانسه (+%۳۷ به مبلغ ۵۹،۷ میلیارد یورو) که بخشاً وابسته به بُلند رفتن قیمت تیل و پیگیری رُشد صادرات فرانسه (+%۱۴ به مبلغ ۲۵،۲ میلیارد یورو) است، قابل توجیه و درک است. شرکت های فرانسوی که در بخش های متنوع حضور دارند، بخصوص در عرصه های صنعت تولید مواد خوراکی برگرفته از زراعت، مالی و بانکی، توزیع، انرژی و صنعت موترسازی عمیقاً دخیل اند. جمهوری فرانسه بیرون از ساحات سیستم مالیاتی جذاب، بعد از جمهوری فِدِرال آلمان دومین سرمایه گذار خارجی در سهام در روسیه در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) محسوب گردید، همانطوریکه اولین فروشنده جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) بود.
جهت دریافت جزئیات تعزیرات (به روز شده) : https://www.tresor.economie.gouv.fr/Ressources/8983_ukraine

همکاری فرهنگی، دانشگاهی، علمی و تخنیکی

سیاست همکاری جمهوری فرانسه در جمهوری فِدِراتیف روسیه حاوی چندین محوراست : تبادلات (با حدوداً ۴۰۰۰ محصل در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی)، فرانسه سومین کشور میزبان برای روسیه است)، ارتقای جذابیت سرزمین فرانسه، کمک به آوردن اصلاحات در روسیه. سال فرانسه – روسیه مختص به سیاحت فرهنگی، درعرصهء فرهنگ که معیاد آن بتاریخ ۸ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (۱۷ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) خاتمه یافت، شاهد برگزاری تظاهرات فرهنگی زیادی بود که با موفقیت نمایشگاه های تحت عناوین "تصاویر برجسته هنر معاصر، کُلکسیون چشوکین" در بنیاد لویی ویتون در پاریس، و "سَنت – لویی و یادگارهای سنت – شَپِل" در موزیم های کرملین واقع مسکو، رقم خورد. درچوکات سال فرانسه – روسیه برای زبان ها و ادبیات، باید رویدادهای فرهنگی جدید در طول سال جاری ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) رُخ دهد (در ماه مارچ، روسیه مهمان افتخاری سالون کتاب پاریس بود).
بتاریخ ۲۹ می ۲۰۱۷ میلادی (۸ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) در ورسایی، رئیس جمهوری فرانسه آقای ماکرون و رئیس جمهوری فِدِراتیف روسیه آقای پوتین توافق نمودند تا یک مجتمع فرانسه – روسیه جوامع مدنی بنام "گفتگوی تریانون" را ایجاد کنند.
سایت انستیتیوت فرانسه : http://www.institutfrancais.ru/fr

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/russie/relations-bilaterales/

تاریخ نشر 05/06/2018

قسمت بالایی صفحه