نگاهی بر زندگی متلاطم و مملو از خلاقیت ادبی انتوَن دو سَنت – اِکزوپِری، هوانورد شجاع و نویسنده شهیر فرانسه

چشم انداز ظریفانه و آموزنده ای بر زندگی پرشور و غم انگیز آنتوَن دو سَنت – اِکزوپِری (۱۹۰۰– ۱۹۴۴ میلادی / ۱۲۷۹ – ۱۳۲۳ هجری شمسی)، هوانورد متهور و نویسنده چیره دست و پرآوازه فرانسه.

JPEG

در زمرهء قصص و کتب ادبی مشهور نامبرده، آخرین اثراش تحت عنوان "شهزاده کوچک" که دور از وطن و اندکی قبل از مرگ نویسنده نگاشته شد و مصور گردید، بهترین، عامترین و ماندگارترین کتاب داستانی اش در جهان محسوب می گردد.

JPEG

"همه شخصیت های بزرگ در بدو کودکان بودند. ولی، تعداد اندک شان این را بیآد دارند."

"شناختن یک حقیقت شاید تنها همان دیدن اش در سکوت باشد." (آنتوَن دو سَنت – اِکزوپِری)

JPEG

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.arte.tv/fr/videos/064446-000-A/antoine-de-saint-exupery-le-dernier-romantique/

تاریخ نشر 17/10/2017

قسمت بالایی صفحه