نکاتی چند از متن سخنرانی سفیر فرانسه مقیم افغانستان برمحور مفهوم ملت - (کابل، ۴ جولای ۲۰۱۹ / ۱۳ سرطان ۱۳۹۸) [fr]

صبح روز پنجشنبه ۴ جولای ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۳ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در یک مناظره ای تحت عنوان "ملت و نیاز به ملت بودن" که در مرکز انستیتیوت فرانسه در افغانستان – "ایفا" واقع کابل تنظیم و تدویر یافته بود، اشتراک ورزید، و درعرصه سخنانی چند خطاب به جوانان حاضر ایراد نمود.

JPEG

موصوف نخست سه اصل، درک و عقیده عمیق شاه امان الله خان را درمورد ایجاد یک ملت مطمح بحث و مداقه قرار داد : یعنی، افغان بودن قبل از انتساب به یک قومی ؛ معارف برای جمیع اتباع اناث و ذکور کشور ؛ آگاهی و شناخت از گذشته و تاریخ خویش. حدوداً صد سال قبل از امروز، شاه اسبق افغانستان آزاد و مستقل دراین باب توجه خاص باستانشناسان فرانسوی را به محلات تاریخی مختلفی که بیانگر تنوع افغانستان است، معطوف داشت، وایشان را به انجام تحقیقات و حفریات باستانی تشویق و ترغیب نمود.

JPEG

سفیر فرانسه فرهنگ غنی و پیچیده افغانان را یادآور گردید، و این فرهنگ هزار ساله منبع الهام ملت های غفیر دیگری بود : بدین منوال، این سرزمین فرجام سفربری و لشکرکشی اسکندر مقدونی را تشکیل داد. جهانگشای مقدونی نیز جهت جستجوی معنویت بودایی به آنصوب عزیمت نمود، و نهایتاً مسبب ترویج فرهنگ یونانی در این خطه گردید. نمایشنامه های اریستوفان قبل از آنکه در کشور فرانسه بروی صحنه تمثیل گردد، در سرزمین افغانستان آن عصر به نمایش گذاشته شده و اجرا می گردید، و دین بودایی قبل از آنکه چینایی ها بدآن دست یازند و آن را تصاحب کنند، در افغانستان تحول و تکامل نمود.

JPEG

سفیر فرانسه ضمن ایراد نُطق اش خطاب به حضار جوان افغان درمورد ایجاد ملت فرانسه چنین گفت : "ما زمانی به یک ملت مبدل گردیدیم که تصمیم به همزیستی گرفتیم"، و در ادامه افزود : "اقوام مختلف نیرومندی و صلابت افغانان را تشکیل می داد."

JPEG

در اخیر، مشارالیه اشتراک در گفتمان ها و مناظرات مردم سالار را تشویق و تحریض، و مبادرت به چنین اقدامات نیکو و مفید را امر حیاتی در راستای تکوین و تکامل همزیستی سالم و مسالمت آمیز در جوامع توصیف نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه