نمایندگان اروپایی گروپ "۵ + ۱" توافقنامهء ۱۴ جولای ۲۰۱۵ را با وزیر امور خارجه افغانستان مطمح بحث قرار دادند [fr]

بتاریخ ۲۳ جنوری ۲۰۱۶ (۳ دلو ۱۳۹۴)، نمایندگان اتحادیهء اروپا، فرانسه، آلمان و بریتانیا دربارهء آغاز اجرای توافقنامه یا برجام ۱۴ جولای ۲۰۱۵ به رابطهء موضوع هسته ای ایران، متوسل به یک اقدام مشترک نزد وزیر امور خارجه افغانستان گردیدند.

سفرأی اتحادیهء اروپا، فرانسه، آلمان و همچنان شارژ دافیر انگلستان از جانب آقای صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان بحضور پذیرفته شدند. این دیدار بمنظور بحث با وزیر خارجه کشور دربابت شرایط جدید منطقوی خلق شده بتاریخ ۱۷ جنوری (۲۷ جدی) گذشته با شروع عملی شدن برجام یا توافقنامهء ۱۴ جولای ۲۰۱۵ مربوط به نیروی هسته ای ایران، دایر گردید.

JPEG

معهذأ، نماینده اروپا برفُرصت های جدید پیش آمده درعرصهء اقتصاد از اثر ختم تحریم های که از سال ۲۰۰۲ میلادی بدینسو بر دوش ایران سنگینی می کرد، تأکید ورزید ؛ آنهم تعزیراتی بود که بدلیل پیشبرد برنامهء ذروی نظامی کشور ایران که در تضاد با حقوق بین المللی و در تناقض با تعهدات علاوتاً پذیرفته شده از سوی تهران پنداشته می شد، وضع گردیده بود. قابل تذکار می باشد که بتاریخ ۱۷ جنوری (۲۷ جدی)، یعنی شش ماه بعد از نتایج توافقنامهء وین، آژانس بین المللی انرژی اتومی یا (AIEA) موافقت خویش را به پایان دادن تدریجی تحریم ها بر ایران صادر کرد.

وزیر خارجه افغانستان بنوبه خویش از پیشرفت های ملموسی که مرعی الاجرا نمودن توافقنامهء وین را برجسته ساخت، اظهار خوشی نمود و از دورنمای امیدوارکننده از بابت منع تعزیرات علیه ایران رضایت خودرا بیان داشت.

JPEG

آقای ربانی، با وجود هنوز پابرجا بودن تعدادی از محدودیت ها، الغأی تدریجی تحریم ها را به سود افزایش تبادلات و داد و ستد اقتصادی، بخصوص در بخش های بانکی و صنایع فرآورده های زراعتی، میان افغانستان و همسایه اش ایران محسوب نمود و بالاخره ابراز امیدواری کرد تا منبعد فراهم شدن فُرصت های اقتصادی در موجودیت بازار مهم داخلی ایران، بالای نسج و بافت اقتصادی افغانستان تأثیرات مثبت داشته باشد.

تاریخ نشر 28/01/2016

قسمت بالایی صفحه