نمایشگاه بین المللی هنر معاصر (فیاک)، روز موعود خلاقیت معاصر (۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۶ میزان ۱۳۹۶)

نمایشگاه بین المللی هنر معاصر (فیاک) که روز موعود اجتناب ناپذیر بدعت و خلاقیت محسوب می گردد، بروز چهارشنبه ۱۸ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به۲۶ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی از جانب خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه در شهر پاریس افتتاح گردید. این نمایشگاه جهانی هنر معاصر انتظامات چندی را جهت تجدید اهل و علاقه مندان هنر معاصر روی دست گرفت.

JPEG

اگر دیروز نمایشگاه بین المللی مذکور بگونه اخص بیانگر بازار هنر پاریسی بود ؛ ولی امروز این جشنواره هنری نمادی از شور و هیجان خلاقیت معاصر در سرزمین فرانسه است. نمایشگاه بین المللی هنر معاصر (فیاک) که از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ ماه اکتوبر سال جاری میلادی (از ۲۷ تا ۳۰ برج میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر پاریس برگزار گردید، جهت رسیدن به منزلگاه فوق کوشید تا موقف و موضع یوم موعود اجتناب ناپذیر جمیع علاقه مندان و شایقین هنر خویش را تحکیم بخشد.

JPEG

کانون نمایش هنر معاصر به همین منظور، اکنون از پشتیبانی خانم فرانسواز نیسِن، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه برخوردار است. نامبرده می خواهد تا از کشور فرانسه "یک جایگاه قدرتمند هنر معاصر" بسازد. وزیر اطلاعات و فرهنگ فرانسه ضمن یک مصاحبه ای با ماهنامه بنام "هنرهای زیبا" با یادآوری از اینکه بازار فرانسوی بازتاب دهنده تنها %۴ بازار جهانی هنر است، در زمینه چنین وضاحت داد : "ما باید از شهرت و شأن هنرمندان مان در خارج از کشور، و همچنان از پذیرایی هرچه بیشتر هنرمندان خارجی در سرزمین فرانسه حمایت نماییم".

نمایشگاه بین المللی هنر معاصر (فیاک)، جهت تجدید اهل و علاقه مندان هنر معاصر، باید پدیده خلاقیت و بدعت را به جمع کثیر و بزرگ مردم نشان داده، معرفی و تشریح نماید. (...)

جهت دریافت معلومات مزید و جامع در عرصه : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/FIAC-le-rendez-vous-de-la-creation-contemporaine

تاریخ نشر 22/10/2017

قسمت بالایی صفحه