نمایشگاه بین المللی آستانه – یوم فرانسه (۲۱ جون ۲۰۱۷ / ۳۱ جوزا ۱۳۹۶)

فرانسه درچوکات نمایشگاه بین المللی مربوط به انرژی آینده که بروز چهارشنبه ۲۱ جون (۳۱ جوزا) در شهر آستانه منتظر پنج میلیون بازدیدکننده بود، طی همین روز جایگاه عالی و افتخاری را نصیب گردید.

JPEG

قصر فرانسوی که ازسوی وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه حمایت می گردید، بازتاب دهنده سه سکتوری بود که شرکت های ما در آن برازندگی خاصی دارند : شهر پایدار، انرژی های تجدید پذیر و تحرک یا آمد و شُد مطابق با پدیده های طبیعی.

از تاریخ بیش از سی سال جشن موسیقی نیز در طول این روز از ورای یک سلسله تظاهرات و نمایشات تجلیل بعمل آمد. اجرای یک کنسرت سمفونیک بنام "از آستانه ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) تا پاریس ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)" زمینه را مساعد ساخت تا نامزدی فرانسه جهت برگزاری نمایشگاه جهانی سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴ هجری شمسی) به مردم معرفی و ارجگزاری شود.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/kazakhstan/evenements/article/exposition-internationale-d-astana-journee-de-la-france-21-06-17

تاریخ نشر 22/06/2017

قسمت بالایی صفحه