نمایشگاه آثار هنری تحت عنوان "کابل در مهد امپراتوری مغول در عصر بابر شاه" در باغ بابر - کابل [fr]

نمایشگاه آثار هنری تحت عنوان "کابل در مهد امپراتوری مغول در عصر بابر شاه" در باغ بابر - کابل، ۳۱ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۱ حمل ۱۳۹۷)

نمایشگاه هنری بنام "کابل در مهد امپراتوری مغول در عصر بابر شاه" که بخشی از داشته های تاریخی و پیشینه فرهنگی سرزمین افغانستان را به تصویر می کشد، ثمرهء تلفیق کار و زحمات، و تشریک مساعی شاروالی کابل، سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان و انستیتیوت مطالعات ایالات متحده امریکا برای افغانستان است.

JPEG تابلوهای بزرگ شده میناتوری عهد امپراتوری مغول

JPEG تابلوهای بزرگ شده میناتوری عهد امپراتوری مغول

JPEG بازدید آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر فرانسه در کابل از آثار میناتوری عهد امپراتوری مغول در باغ بابرشاه

JPEG آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه در کابل به تشریحات و توضیحات استاد مایکل بِری درمورد هنر میناتوری آن عصر گوش می نهد.

JPEG نمایشگاه آثار هنری تحت عنوان "کابل در مهد امپراتوری مغول در عصر بابر شاه" در قصر ملکه باغ بابر - کابل

JPEG نمایی از قصر ملکه باغ بابرشاه در کابل

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه