نشست عالی "جی.۲۰" – (گروه بیست کشور صنعتی جهان) – جلسهء سه جانبه درمورد اقلیم (۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ / ۹ قوس ۱۳۹۷)

بروز جمعه ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۹ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه در حاشیهء نشست عالی "جی.۲۰" یا گروه بیست کشور صنعتی جهان منعقده شهر بوئنوس آیرس (۳۰ نوامبر – اول دسامبر ۲۰۱۸ میلادی / ۹ – ۱۰ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی)، یک جلسه ای را با اشتراک آقایان وانگ یی، مشاور امور دولت و وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین و آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد دایر نمود.

PNG

این ملاقات فُرصتی بود برای تبادل نظریات درمورد مسائل اقلیمی و زیست محیطی در دورنمای گشایش بیست چهارمین کنفرانس اعضای میثاق سازمان ملل متحد در بابت مبارزه علیه تغییرات اقلیمی (http://cop24.katowice.eu/fr/) (۲ – ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی / ۱۱ – ۲۳ قوس ۱۳۹۷ هجری شمسی) که باید تأمین تعمیل قواعد نیرومند و بلندپروازانه را برای تطبیق توافقنامهء پاریس () درپی داشته باشد. این دیدار نیز برای آمادگیری و اتخاذ تدابیر لازمه در راستای پانزدهمین کنفرانس اعضای میثاق سازمان ملل متحد برای حفظ تنوع طبیعی (http://www.un.org/fr/events/biodiversityday/convention.shtml) که در سال ۲۰۲۰ میلادی (۱۳۹۹ هجری شمسی) در جمهوری خلق چین برگزار می گردد، حائز اهمیت بود.

JPEG

بروز دوشنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۲۸ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، جمهوری فرانسه و جمهوری خلق چین سال فرانسه – چین مختص به محیط زیست را راه اندازی و آغاز کردند. بدین منوال، هر دو کشور عزم شان را برای اجماع بذل سعی و تلاش های جانبین در راستای مبارزه علیه گرامایش اقلیمی و حفظ محیط زیست به اثبات رساندند. این یک پیام تشویقی به بسیج جهانی درعرصه های مذکور بود.

در ختم این ملاقات و مشافهه، یک کنفرانس مطبوعاتی دایر و یک اعلامیه مطبوعاتی مشترک صادر گردید.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2018/article/sommet-du-g20-reunion-trilaterale-climat-30-11-18

تاریخ نشر 17/12/2018

قسمت بالایی صفحه