نشانی، آدرس و پلان دسترسی

آدرس :
جاده شیرپور، شهر نو، کابل

تماس:

تیلیفون: 293 105 202 + 93 / 295 105 293 - 93+

آدرس الکترونیکی: consul@ambafrance-af.org

پلان دسترسی

JPEG

اوقات کاری و روزهای رخصتی
سفارت فرانسه از روز یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 و 30 الی 1 بجه و از ساعت 3 الی 6 بجه باز میباشد. بخش قنسلی از یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 9 الی 11 و 30 دقیقه باز میباشد.

تاریخ نشر 16/12/2013

قسمت بالایی صفحه