نسل جوان هنرمند افغانستان در شهر مارسای : تنظیم و تدویر نمایشگاه تا تاریخ اول مارچ ۲۰۲۰ میلادی / ۱۰ حوت ۱۳۹۸ هجری شمسی در موزیم "موسِم" – فرانسه [fr]

موزیم تمدن های اروپا و مدیترانه مسمأ به "موسِم" واقع شهر مارسای فرانسه، الی تاریخ اول ماه مارچ سال ۲۰۲۰ میلادی (تا تاریخ ۱۰ ماه حوت سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) میزبان یک نمایشگاهی تحت عنوان "خرمهره – افغانستان در معرض خطر هنر" است.

JPEG

نمایشگاه مذکور دستکم شصت اثر نسل جدید هنرمند افغان را که از سال ۲۰۰۱ میلادی (سال ۱۳۸۰ هجری شمسی) بدینسو در سرزمین افغانستان چشم به جهان گشوده اند، به معرض دید و قضاوت علاقه مندان هنر و عام مردم قرار می دهد. این آثار متنوع الشکل و حاوی همه سبک ها (عکس ها، رسم و نقش ها، ویدیوها، نصب و ترتیبات وغیره) اکثراً با طنز و کنایه واقعیت کابل، پایتخت و همچنان دیگر شهرهای بزرگ امروزی کشور را بازتاب داده، و بدین منوال خلاقان با نمایش آثار هنری شان تقلا ورزیده اند تا گواهان عطش مردم افغانستان به آزادی باشند.

لطفاً در اینجا کلیک کنید : : www.mucem.org

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه