نتایج تجارت خارجی در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) – اطلاعیهء ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه (۸ آگست ۲۰۱۷ / ۱۷ اسد ۱۳۹۶)

نتایج و دست آوردهای تجارت خارجی فرانسه در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) نمایانگر تسریع تبادلات و کسر اجناس و عرضهء خدمات بسطح ۷،۲۲ میلیارد یورو است.

JPEG

چگونگی این پدیده با مشاهده افزایش واردات وابسته به ازسرگیری فعالیت اقتصادی، تصاعد اندک بخش صادرات و بالا رفتن مجدد قیمت پترول توجیه پذیر می گردد. میزان عرضهء خدمات دوباره قوس مازاد را می پیماید.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، درحالیکه سهمیه های بازار فرانسه از سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱ هجری شمسی) بدینسو در مرز ثبات و توازن حفظ شده و توانمندی رقابت اقتصادی فرانسه مسیر بهبود را پیگیری می کند، در بهره برداری از سرگیری محتمل تجارت جهانی و تطبیق یک فرهنگ واقعی صادرات متعهد می باشد. این راهکار باید در تبانی با بسیط ساختن نظم و ترتیب همگامی با شرکت ها بصوب صادرات انجام یابد. من در هفته های آینده، با مدد و همکاری آقای ژان – بَتیست لوموان و در هماهنگی با جمیع فعالان عرصه، در تحقق این امر داخل اقدام می شوم.

طی سالیان آینده، بهبود میزان داد و ستد فرانسه اولتر از همه با تطبیق برنامهء اصلاحاتی که از جانب رئیس جمهور کشور اتخاذ و از سوی حکومت پیاده می گردد، صورت می پذیرد. تأمین نیروی رقابتی شرکت های فرانسوی به آنها فُرصت می دهد تا سطح سهمیه های شان را در بازار بین المللی بهبود بخشند.

نظم و ابزار دیپلوماتیک ما کاملاً در راستای حمایت از منافع اقتصادی و تجاری مان بسیج است، یعنی در خدمت اهداف آتی :

- ارتقای یک تجارت بین المللی عادلانه و منصفانه که شرکت های مان را در مقابل اجراآت تجاری نادرست و نامناسب مصونیت می بخشد. ما به همین منظور بسطح اتحادیهء اروپا، از توسعهء ابزار و سیاست ها جهت مقابله با آن پشتیبانی می نماییم.

- انکشاف سیاست ما درعرصهء جاذبیت، جهت افزایش سرمایه گذاری های خارجی تولیدکننده در فرانسه، بگونه ای که سطح تولید کالاها و عرضهء خدمات ما را تقویه نماید.

- همراهی و همگامی با شرکت های متعهد مان یا شرکت های فرانسوی که خواهان رُشد در سکتور صادرات اند. بخاطرازدیاد تعداد شرکت های صادرکننده، امر بهینه سازی نظم و نسق موجود در ماه های آینده در منصه عمل قرار خواهد گرفت.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-economique-et-commerce-exterieur/actualites-liees-a-la-diplomatie-economique-et-au-commerce-exterieur/2017/article/resultats-du-commerce-exterieur-au-premier-semestre-2017-declaration-de-jean

تاریخ نشر 14/09/2017

قسمت بالایی صفحه