نایجریا – نایجر – حملات بوکوحرام (۱۵ آگست ۲۰۱۷ / ۲۴ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه سوءقصدهای انجام یافته مورخ ۱۵ آگست (۲۴ اسد) را بر درب ورودی یک اردوگاه بیجاشدگان در شهر ماندَراری واقع در ایالت بورنو (مربوط کشور نایجریا) که منجر به جان باختن دستکم سی تن و جراحت برداشتن بیش از هشتاد تن دیگر گردید، با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند.

JPEG

ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده های قربانیان ابراز داشته و به مجروحین حملات هراس افگنی شفأ عاجل استدعا می نماییم.

فرانسه با اغتنام از موقع، باقی باجگیری ها و اخاذی های انجام یافته از سوی گروه موسوم به بوکوحرام را در گرد و نواحی جهیل چاد، بخصوص قتال و اختطاف ها بسر رسیده در آغاز برج جولای سال جاری میلادی درساحهء نِگِلِوا (مربوط کشور نایجر) نکوهش می کند.

ما از تعهد و جانفشانی نیروهای امنیتی ممالک منطقه در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی در حوزهء جهیل چاد تحسین و تمجید، و پشتیبانی مان را از نیروی چند ملیتی مختلط که به ابتکار کشورهای مانند کامرون، نایجر، نایجریا و چاد ایجاد گردیده است، تجدید می نماییم.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nigeria/evenements/article/nigeria-niger-attaques-de-boko-haram-15-08-17

تاریخ نشر 21/08/2017

قسمت بالایی صفحه