"ناتو" – اشتراک ژان – مارک ایرو در جلسهء وزرأی امور خارجه سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) (بروکسل، ۳۱ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۱ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، بتاریخ ۳۱ مارچ (۱۱ حمل) در جلسهء وزرأی امور خارجه سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) در بروکسل اشتراک ورزید.

JPEG

وزرأی امور خارجه "ناتو" جهت انضمام و انسجام نشست عالی سران دولت و حکومت سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) که بتاریخ ۲۵ می (4 جوزا) آینده برگزار می شود، آمادگی می گیرند.

وزرأی مذکور وحدت و همبستگی اتحاد (الیانس) و اهمیت تطبیق تعهداتی را که حین جلسات عالی اخیر، بخصوص درمورد هزینه های امور دفاعی، رابطه با روسیه و سهمگیری سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) در سعی و تقلای بین المللی در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی، مجدداً تأیید نمودند.

PNG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/article/otan-participation-de-jean-marc-ayrault-a-la-reunion-des-ministres-des-affaires

تاریخ نشر 02/04/2017

قسمت بالایی صفحه