مولدویا – اعلامیه مشترک فرانسه، آلمان، انگلستان، لهستان و سویدن درمورد اوضاع مولدویا (۱۰ جون ۲۰۱۹ / ۲۰ جوزا ۱۳۹۸)

کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان، لهستان و سویدن از انکشافات اخیر اوضاع و شرایط در جمهوری مولدویا دقیقاً مستحضر گردیده و آن را تسجیل و مرقوم داشتند. به دنبال انتخابات قوهء مقننه، یک اکثریت پارلمانی که بطور دِموکراتیک انتخاب گردید، تصامیم مهمی منجمله تشکیل یک حکومت را اتخاذ نمود.

ما، در بحران کنونی قانون اساسی، پارلمان مولدویا را همچون نمایندهء مردم سرزمین مولدویا، و مناسب ترین محل گفتمان درمورد مسائل سیاسی، منجمله جنجال برانگیزترین موضوعات برسمیت می شناسیم، و ازآن بگونه ای که هست پشتیبانی می نماییم.

ما خواستار آرامش و خویشتن داری استیم. تمامی طرفین ذیدخل معضل مسئولیت حل و فصل این بحران قانون اساسی را بذریعهء ابزار و راه های صلح آمیز بدوش دارند.

GIF

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/moldavie/evenements/article/moldavie-declaration-conjointe-de-la-france-de-l-allemagne-du-royaume-uni-de-la

تاریخ نشر 12/06/2019

قسمت بالایی صفحه