موریتانیا – مالی – بازدید ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۶ – ۷ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۷ – ۱۸ حمل ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه به کشور موریتانیا عزیمت نمود. موصوف بتاریخ ۷ اپریل (۱۸حمل) معهء آقای سیگمار گابریئل همتای آلمانی اش، بازدیدی از کشور مالی بعمل آورد.

JPEG

آقای ایرو در کشور موریتانیا با رئیس جمهور اولد عبدالعزیز و همچنان با همتای موریتانیایی اش آقای ایزید بیح که با نامبرده قبلاً در ماه اکتوبر پارسال در شهر پاریس ملاقات و گفتگو نموده بود، بحث و تبادل نظر نمود.

طی این گفتمان ها روابط دوجانبه ما و مسائل منطقوی ای که کشور موریتانیا در آن نقش بارزی دارد، مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت. وزیر امور خارجه فرانسه با تجار و صنعتکاران فرانسوی و نمایندگان جامعهء مدنی موریتانیایی نیز ملاقات نمود. در این سفر، مراتب پشتیبانی از تلاش های گروه "جی ۵" ساحل در راستای تأمین امنیت و دفاع ابراز گردید و وزیر امور خارجه فرانسه از دارالانشأی دائمی گروه پنج کشور عمده ساحل بازدید کرد.

وزرأی امور خارجه فرانسه و آلمان در شهر گاوو در کشور مالی، به پرک مشر جولیِن باربیِ که در راه مبارزه با دهشت افگنی جان باخت، ادأی احترام کردند. ذوات فوق الذکر حین گفتگوی شان با رئیس جمهور کایتا در باماکو پایتخت مالی، تحکیم پیشرفت های انجام یافته اخیر را در باب اجرای توافقنامهء صلح مطرح ساختند. وزرأی مذکور بالاخره حمایت فرانسه و آلمان را از کشور مالی در راستای مبارزه علیه دهشت افگنی و برگشت پایدار صلح اظهار داشتند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mauritanie/evenements/article/mauritanie-mali-visite-de-jean-marc-ayrault-06-07-04-17

تاریخ نشر 11/04/2017

قسمت بالایی صفحه