منگولیا – امحأی جزأی مرگ (اول جولای ۲۰۱۷ / ۱۰ سرطان ۱۳۹۶)

فرانسه از امحأی قطعی جزأی مرگ در منگولیا استقبال می کند. حکم امحأی جزأی مرگ به یک پروسه ای که با تطبیق روند استمهالی یا تعلیقی در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ هجری شمسی) آغاز شده بود، نقطهء پایان بخشید. روند استمهالی مذکور در آن زمان منجر به وضع و تصویب قانون جدید جزأ در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) گردید، و بالاخره با حذف تمامی ارجاعات به جزأی مرگ، بروز شنبه اول جولای ۲۰۱۷ میلادی (۱۰ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) به منصه عمل درآمد.

JPEG

بدین ترتیب کشور منگولیا یک صد و ششمین دولتی است که جزأی مرگ را لغو کرد.

فرانسه جهت محو جهانی این سزای ناعادلانه، غیرانسانی و ناکارآ، مصممانه و پیگیرانه متعهد می باشد.

فرانسه از تمامی دولی که هنوزهم جزأی مرگ را تطبیق می کنند، می طلبد تا یک روند استمهالی را در راستای محو قطعی این جزأی اشد راه اندازی نمایند.

GIF

جهت دریافت معلومات مزید
:
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mongolie/evenements/article/mongolie-abolition-de-la-peine-de-mort-01-07-17

تاریخ نشر 09/07/2017

قسمت بالایی صفحه