ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با وزیر دفاع ملی افغانستان - (کابل، اول جون ۲۰۱۹ / ۱۱ جوزا ۱۳۹۸)

بروز شنبه اول جون ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۱۱ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای اسدالله خالد، وزیر دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات و مشافهه کاری انجام داد.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار رسمی و دوستانه، مسائلی مربوط به منافع مشترک دولتین و تحول روابط دوستی دیرینه میان مملکتین را مطمح بحث و مطالعه مفصل قرار دادند.

تاریخ نشر 10/06/2019

قسمت بالایی صفحه