ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با وزیر دفاع ملی افغانستان (کابل، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ / ۱۰ جدی ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۰ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای اسدالله خالد وزیر دفاع ملی جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر جدید الانتصاب کشور دیدار و مشافهه نمود.

JPEG

آقای مارتینون سفیر فرانسه مقیم افغانستان (https://twitter.com/david_martinon) تقرر آقای اسدالله خالد را در مقام رهبری امور نظامی و دفاعی کشور (https://twitter.com/AsadullahKhaled) به مشارالیه تبریک گفت، و در انجام مأموریت جدید و ایفای وظایف محوله، موفقیت های مزید را برای اش آرزو نمود.

تاریخ نشر 02/01/2019

قسمت بالایی صفحه