ملاقات سفیر فرانسه با وزیر امور داخله افغانستان و توزیع وسایل کشفی امنیتی به وزارت مذکور (کابل، ۸ جولای ۲۰۱۸ / ۱۷ سرطان ۱۳۹۷)

ظهر روز یکشنبه ۸ جولای ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، نخست با آقای ویس احمد برمک، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر کشور ملاقات و مشافهه نمود، و متعاقباً همراه با هیئت معیتی اش طی یک مراسمی بستهء دستکش های مخصوص کشف و ضبط فلزات را به موصوف سپرد. این اعطأ درچوکات همکاری میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان درعرصهء امنیت داخلی صورت پذیرفت.

JPEG

این دستکش های کشف و ضبط مواد و وسایل فلزی که در فرانسه طراحی و ساخته شده، و جواز تولید اخذ نموده است، به حامل آن زمینهء بهبود موثریت تلاشی را در ورود ساختمان های حساس فراهم می سازد. عملاً، این تجهیزات بازرسی بدون تماس جسمی با شخص مورد تفتیش و معهذأ با داشتن دستان فارغ، به مأمور موظف تلاشی اجازه می دهد تا درصورت بروز وضعیت اضطراری اقدام به مداخلت لازمه ورزد. کاربر دستکش های کشف و ضبط فلزات به سهولت می تواند سلاح دستی، سلاح سرد و یا هر سامان فلزی و آهنی به حجم یک سنجاق را تشخیص داده، دریابد.

JPEG

آقای ویس احمد برمک، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان حین بازدیداش از سالون "میلیپول" (سالون امنیت داخلی دول) در ماه نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (عقرب/قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) با این وسایل جدید کشف و ردیابی فلزات در پاریس آشنا گردید. این جواهر فنآوری ایمنی "ساخت فرانسه" وزیر امور داخله کشور را متحیرساخت، و موصوف متعاقباً آرزومندی تجهیز پولیس ملی افغانستان را با وسایل مذکور اظهار نمود. این در حالیست که بزودی پولیس ملی و نیروی های امنیتی کشور مسئولیت تأمین امنیت مراکز رأی دهی را حین برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ میلادی (میزان ۱۳۹۷ هجری شمسی) بدوش خواهند داشت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه