ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با هیئتی از زنان رهبر افغان – (کابل، ۴ جولای ۲۰۱۹ / ۱۳ سرطان ۱۳۹۸)

ظهر روز پنجشنبه ۴ جولای ۲۰۱۹ میلادی (۱۳ سرطان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان از هیئتی متشکل از زنان رهبر افغان که در ماه جون (ماه جوزا) گذشته در سیمیناری تحت عنوان "صلح" در شهر پاریس اشتراک ورزیده بودند، درمقر سفارت فرانسه مقیم کابل، پذیرایی و میزبانی نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این مشافهه دوستانه و کاری نقش بارز و سازنده زنان را در روند صلح و مصالحه ملی مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

JPEG

تاریخ نشر 09/07/2019

قسمت بالایی صفحه