ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان ("یوناما" – "مانوا") - (کابل، ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۳ حوت ۱۳۹۶)

بروز چهارشنبه ۱۴ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۲۳ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای تادامیچی یاماموتو، نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیس مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان ("یوناما" – "مانوا") ملاقات نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر مسائل مربوط به صلح و روند سیاسی در افغانستان را مطمح مشافهه و تبادل نظریات همه جانبه قرار دادند. جمهوری فرانسه بحیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، از تجدید دورهء کاری مأموریت معاونت ملل متحد در افغانستان ("یوناما" – "مانوا") پشتیبانی کامل می کند.

تاریخ نشر 15/03/2018

قسمت بالایی صفحه