ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با معاون شورای عالی صلح و سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان – (کابل، ۱۶ – ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ / ۲۵ – ۲۶ قوس ۱۳۹۸)

بتاریخ ۱۶ و ۱۷ دسامبر ۲۰۱۹ میلادی (۲۵ و ۲۶ قوس ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بنوبه با آقایان حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح و ادریس زمان، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در مقر سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم کابل ملاقات نمود.

JPEG

طی انجام ملاقات و مشافههء سفیر جمهوری فرانسه با معاون شورای عالی صلح جمهوری اسلامی افغانستان، بخصوص چگونگی، تحول و دورنمای روند صلح در افغانستان مورد تدقیق و ارزیابی مفصل ذوات فوق الذکر قرار گرفت.

JPEG

طی انجام این دیدار کاری میان جانبین، سفیر جمهوری فرانسه و سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به ادامهء دید و وادیدهای قبلی شان، مسائلی مربوط به تحکیم روابط دیرینه مملکتین، و وضعیت و حالت سیاسی کنونی افغانستان را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

تاریخ نشر 18/12/2019

قسمت بالایی صفحه