ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با رئیس کُمیسیون اصلاحات اداری افغانستان – (کابل، ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۲۳ میزان ۱۳۹۸)

بروز سه شنبه ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۳ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای نادر نادری، رئیس کُمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار رئیس این کُمیسیون ملاقات نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر مسائلی مربوط به اصلاحات ادارهء عامه، توسعهء مردم سالار، بخصوص روند انتخابات و روال آینده صلح کنونی را مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند. آقای نادری ضمن این دیدار دوجانبه از موقف اصولی راهکار دیپلوماتیک جمهوری فرانسه درقبال پشتیبانی از نظام مردم سالاری مبتنی بر انتخابات در سرزمین افغانستان اظهار سپاس و امتنان نمود.

تاریخ نشر 16/10/2019

قسمت بالایی صفحه