ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با دیپلومات های افغانی که مصروف فراگیری لسان فرانسوی اند

بروز سه شنبه اول اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۹ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آنعده دیپلومات های افغانی که مصروف فراگیری لسان فرانسوی هستند، در انستیتیوت فرانسه در افغانستان (ایفا) ملاقات نمود.

JPEG

موصوف با مخاطبین جوان و مستعد افغان درمورد مسائل مربوط به شیوهء تدریس و چگونگی زمینهء ایجاد تسهیل آموزش لسان فرانسوی و همچنان دیپلوماسی تبادل نظر و مشافهه دوستانه و همه جانبه انجام داد.

JPEG

Le mardi 1er octobre 2019, M. David Martinon, Ambassadeur de France en Afghanistan, a rencontré les diplomates afghans qui apprennent le français. La rencontre a eu lieu à l’IFA.

تاریخ نشر 07/10/2019

قسمت بالایی صفحه