ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با امیر محمد اسماعیل خان - (کابل، ۹ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۰ حمل ۱۳۹۸)

بعد از ظهر روز سه شنبه ۹ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۰ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با الحاج امیر محمد اسماعیل خان، شخصیت مشهور سیاسی، جهادی و دوران مقاومت، و وزیر اسبق انرژی و آب جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

سفیر فرانسه نخست مراتب تأثرات و همدردی عمیق خویش و کشور متبوع اش را از بابت تلفات و خسارت جانی و مالی ناشی از سرازیر شدن سیلاب های اخیر در غرب و شمال افغانستان به میزبان اش تقدیم نمود. متعاقباً، ذوات فوق الذکر طی این دیدار و مشافهه، جریان روند صلح و نقش کشورهای همسایه و قدرت های ذیدخل این روند، چگونگی و نحوهء مذاکرات بین الافغانی، انتخابات ریاست جمهوری آینده و تحول اوضاع امنیتی، سیاسی ... افغانستان را مطمح بحث، مداقه و تحلیل مفصل قرار دادند.

تاریخ نشر 14/04/2019

قسمت بالایی صفحه