ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با اعضای اُرکستر زهره و اُرکستر سمفونی ملی افغانستان (کابل، مارچ ۲۰۱۸ / حوت ۱۳۹۶)

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، در طول هفته جاری با تعدادی از نوازندگان و آهنگسازان جوان و مستعد اُرکستر سمفونی ملی افغانستان و اُرکستر زهره ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

تاریخ نشر 18/03/2018

قسمت بالایی صفحه