ملاقات و گفتگوی سفیر فرانسه با آقای حکمت خلیل کرزی - (کابل، ۱۱ اپریل ۲۰۱۹ / ۲۲ حمل ۱۳۹۸)

امروز پنجشنبه ۱۱ اپریل ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۲ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای حکمت خلیل کرزی، رئیس مرکز مطالعات صلح و جنگ، و معین سیاسی اسبق وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار و مشافهه دوستانه، تحول روابط دیرینه میان فرانسه و افغانستان، روند کنونی انکشاف صلح و چگونگی مذاکرات بین الافغانی را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

تاریخ نشر 11/04/2019

قسمت بالایی صفحه