ملاقات و گفتگوی سفیر جدید جمهوری فرانسه با معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان (۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ / ۳ جدی ۱۳۹۷)

بروز دوشنبه ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۳ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر جدید جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مقر معاونیت دوم ریاست جمهوری کشور واقع کابل ملاقات و مشافهه نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار رسمی و دوستانه، روابط دیرینه و تاریخی میان مملکتین، تحکیم همکاری‌های دوامدار دوجانبه، روند صلح در افغانستان ... و چگونگی مسیر تحول اوضاع در منطقه و ... را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

JPEG

یادآور باید شد که آقای دانش برعلاوه مسئولیت سنگین معاونیت دوم ریاست جمهوری کشور، خود استاد چیره دست در حقوق، قوانین، فقه، ثقافت و معارف اسلامی بوده و در اهتمام، تدوین و تعبیه قانون اساسی کنونی افغانستان نقش فعال و بارز داشت. استاد گی کارکاسون فقید، متخصص قوانین اساسی و امور عدلی و قضایی فرانسه با مشارالیه قبلاً دیدار نموده و در زمینه صحبت ها و تبادل نظریاتی انجام داده بود.

تاریخ نشر 26/12/2018

قسمت بالایی صفحه