ملاقات و گفتگوی آقای ژولیو بندیزو سرمینتو، رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) با آقای محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان (سه شنبه، ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۲۵ میزان ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۱۷ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۲۵ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژولیو بندیزو سرمینتو، رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) به دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری حضور یافت و با آقای محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان ملاقات و مشافهه کاری و معلوماتی انجام داد.

JPEG

آقای ژولیو بندیزو سرمینتو درمورد کارکردهای هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان ( دافا) به آقای محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان معلومات لازمه ارائه نمود، و در زمینه افزود که مجموعه فعالیت های هیئت مذکور آذین چاپ یافته و آماده نشر و پخش است و این کتب به لسان های ملی افغانستان نیز ترجمه خواهد شد. نظر به گفته های آقای سرمینتو این نهاد باستانشناسی ۳۶ جلد کتاب را دربارهء افغانستان بدست طبع خواهد سپرد. قابل یادآهانی می باشد که هیئت باستانشنانسی فرانسه در شهرهای مزار شریف، هرات، کابل و بامیان فعالیت دارد.

موصوف به مخاطب خویش درمورد ارتقای ظرفیت افغانها، ایجاد مراکز آموزش زبان فرانسوی در شهرهای یادشده، بخصوص در عرصهء همکاری مستمر با پوهنتون بامیان و بذل تلاش در راستای فعال ساختن دیپارتمنت لسان فرانسوی در پوهنتون مذکور معلومات داد. برعلاوه، هیئت مزبور اکنون در این کانون تحصیلات عالی یک کتابخانه کوچک را فعال کرده، کورسهای کوتاه مدت آموزش زبان فرانسه را به راه انداخته و برخی از محصلین را برای تحصیل در مقاطع بالاتر، به فرانسه فرستاده است.

JPEG

طی این ملاقات دوستانه و مذاکره غنی، رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) به محترم معاون دوم ریاست جمهوری کشور گفت که این هیئت در حال تهیهء نقشه عمومی باستانشناسی افغانستان است، و همچنین در راستای ترمیم مجسمه ‎‌های بودا در بامیان همکاری خواهد کرد. وی ضمناً از یک طرح ۳۰ ساله برای ترمیم آثار تاریخی و باستانی افغانستان اطلاع داد و اضافه کرد که در چهارچوب این طرح، آموزش باستانشناسان افغانستان یکی از اولویتهای کاری شان را تشکیل می دهد.

آقای محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان بنوبه خود از جد و جهد هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان (دافا) تقدیر و ستایش نمود و فعالیت هیئت فرانسوی را در راستای حفاظت از آثار باستانی کشور" مهم" توصیف نمود. بالاخره، موصوف بر تهیه و تعبیه نقشه عمومی باستانشناسی افغانستان از سوی این هیئت، و بر بذل سعی و همکاری جهت ترمیم و احیأ مجسمههای تاریخی بودا در بامیان تأکید ورزید.

تاریخ نشر 19/10/2017

قسمت بالایی صفحه