ملاقات و گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان با آقای بوریس جونسون (پاریس، ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۵ عقرب ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، شب جمعه ۲۷ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۵ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) از همتای اش آقای بوریس جونسون، وزیر امور خارجه و امور دول مشترک المنافع دولت شاهی انگلستان استقبال و مشایعت بعمل آورد، و با موصوف بدور میز ضیافت صرف غذای شب ملاقات کاری انجام داد.

JPEG

وزرأی امور خارجه فرانسه و انگلستان، موضوعات عمده مربوط به احوال و اخبار بین المللی، بخصوص روال شرایط و اوضاع در شرق نزدیک و شرق میانه، قارهء افریقا، کوریای شمالی، برما و در وئنِزویلا را مطمح تبادل نظر و مداقه قرار دادند. کشورهای فرانسه و بریتانیا درمورد تمام پرونده های بین المللی باهم همکاری خاصتاً نزدیک و منظم داشته، و دیدگاه های مان در زمینه وسیعاً همسو و دارای وجوهات مشترک است.

JPEG

آقایان لودریان و جونسون در جلسه متذکره روابط دوجانبه مان را که از حجم سنگین و نوعیت عالی راهبردی برخوردار می باشد، منجمله پیگیری توافقنامه های "لانکَستر هاوز" مبنی بر همکاری مان در عرصهء دفاع و امنیت، نیز مطرح ساختند. بالاخره، ذوات فوق ترتیبات و آمادگیری ها را در راستای نشست عالی فرانسه – بریتانیا که تدویر آن در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی (اوآخر سال جاری ۱۳۹۶ هجری شمسی) پیش بینی شده است، روی دست کار و عمل گرفتند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/evenements/article/royaume-uni-entretien-de-m-jean-yves-le-drian-avec-m-boris-johnson-paris-27-10

تاریخ نشر 29/10/2017

قسمت بالایی صفحه