ملاقات و گفتگوی آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با خانم اینگرید هایدن، معاونه نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان - (۵ فبروری ۲۰۱۸ / ۱۶ دلو ۱۳۹۶)

هفته گذشته، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با خانم اینگرید هایدن، معاونه نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان – "یوناما" / "مانوا" ، در مقر سفارت فرانسه مقیم کابل ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

جمهوری فرانسه بحیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، از مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پشتیبانی کامل می کند.

https://twitter.com/_UNAMA_
https://twitter.com/hashtag/Afghanistan?src=hash

تاریخ نشر 05/02/2018

قسمت بالایی صفحه