ملاقات و گفتگوی آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان - (کابل، ۷ نوامبر۲۰۱۷ / ۱۶ عقرب ۱۳۹۶)

صبح روز سه شنبه ۱۶ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی مصادف به ۷ نوامبر۲۰۱۷ میلادی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه حکومت وحدت ملی جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر امور خارجه کشور در کابل ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این ملاقات و مشافهه رسمی و دوستانه، درمورد روابط دیرینه و تاریخی و همکاری‌های دوامدار دوجانبه، روابط جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای منطقه، روند صلح، جلسات آیندهء کنفرانس همکاری های منطقوی اقتصادی برای افغانستان - "رکا"، و پروسه های قلب آسیا و کابل، بحث و تبادل نظریات مفصل انجام دادند.

JPEG

تاریخ نشر 07/11/2017

قسمت بالایی صفحه