ملاقات و مشافهه کاری آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای ویس احمد برمک، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان - (۲۵ جنوری ۲۰۱۸ / ۵ دلو ۱۳۹۶)

بروز پنجشنبه ۲۵ جنوری ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۵ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای ويس احمد برمك، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار وزیر کشور دیدار و گفتگو نمود.

JPEG

در این ملاقات رسمی و دوستانه طرفین روی همكاری های دو جانبه در بخش های امنیتی صحبت همه جانبه نموده و در راستای تقويت و ظرفيت سازی قوای پوليس، بخصوص پوليس اطفا ئيه افغانستان، بحث و تبادل نظر انجام دادند.

آقاي فرانسوا ريشيهِ، سفیر كبير جمهوری فرانسه مقيم افغانستان، ضمن اظهار تعزیت و همدردی عمیق حکومت و ملت فرانسه و شخص خوداش در پیوند با رویدادهای خونین اخیر دهشت افگنی به مردم افغانستان، بار دیگر بر ادامه همكاری های کشوراش با پوليس ملی افغانستان تأكيد نموده، گفت: "ما از تمامی برنامه های وزارت امور داخله كه متضمن بهبود وضعيت امنيتی در افغانستان باشد، استقبال و قدردانی كرده و ازآن پشتیبانی می نماییم."

JPEG

آقای ویس احمد برمک، وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان ضمن تقدیر و سپاسگزاری از همكاری های همه جانبه جمهوری فرانسه برای پوليس ملي، از بذل تلاش های این کشور برای مسلکی سازی اين نيروها ستایش بعمل آورده، افزود : "در شرايط كنونی نيروهای پوليس ملی در خط مقدم جنگ در مبارزه با دهشت افگنان قرار دارند، و ما تلاش می ورزیم تا مطابق به پلان استراتيژيك اين وزارت، پوليس ملی را به وظايف اساسی اش كه همانا تنفيذ قانون، كشف جرايم و جلوگيری از جرايم مي باشد، برگردانيم."

تاریخ نشر 01/02/2018

قسمت بالایی صفحه