ملاقات و مشافههء سفیر فرانسه با اعضای انجمن اساتید لسان فرانسوی افغانستان – "اپفا" (کابل، ۱۸ فبروری ۲۰۲۱ میلادی / ۳۰ دلو ۱۳۹۹ هجری شمسی)

صبح روز پنجشنبه ۱۸ فبروری ۲۰۲۱ میلادی (۳۰ دلو ۱۳۹۹ هجری شمسی)، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان در حضورداشت آقای اولیوی هوین وان، مشاور بخش همکاری و فعالیت فرهنگی سفارت جمهوری فرانسه و رئیس انستیتیوت فرانسه در افغانستان - "ایفا"، با اعضای انجمن اساتید لسان فرانسوی افغانستان – "اپفا" در نشیمنگاه انستیتیوت فرانسه در افغانستان واقع کابل ملاقات و مشافهه نمود.

JPEG

تذکار باید داد که انجمن اساتید لسان فرانسوی افغانستان – "اپفا"، بتاریخ ۹ فبروری سال ۲۰۲۰ میلادی (۲۰ دلو سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) آغاز به ایفای وظایف محوله خویش کرد و اکنون دارای ۷۸ عضو است. نخستین هدف این انجمن، ایجاد استبانت و دید بهتر از جمعیت اساتید لسان فرانسوی ای که در ولایات مختلف افغانستان جد و جهد مبذول می دارند و همچنان استجماع ایشان بر محور عین رویکارهای لسانی است. انجمن اساتید لسان فرانسوی افغانستان – "اپفا"، مأموریت تسهیل اشتراک تجربه، دانش و تبحر میان جمیع اساتید لسان فرانسوی افغانستان را نیز به عهده و ذمهء خویش گرفته است.

JPEG

شما در هر کجای جهان که بسر می برید، اگر حالاً استاد لسان فرانسوی در یک نهاد خارجی عامه یا خصوصی در افغانستان، و یا یک استاد اسبق لسان فرانسوی هستید، معهذأ می توانید با ارسال یک پیام برقی به نشانی ذیل با انجمن مذکور بپیوندید : nassir.amiri@institutfrancais-afghanistan.com

تاریخ نشر 19/02/2021

قسمت بالایی صفحه