ملاقات و بحث سفیر کبیر جمهوری فرانسه با رئیس شورای عالی صلح افغانستان (۴ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۲ میزان ۱۳۹۶)

بروز چهارشنبه ۴ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۱۲ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان در دفتر کار محترم رئیس شورا دیدار و گفتگو نمود. ذوات فوق الذکر درمورد مسائل عمده افغانستان، منجمله تحول روند صلح و ضرورت به پشتیبانی جامعه جهانی، علی الخصوص حمایت کشور فرانسه از این روند خطیر، مشافهه و تبادل نظر نمود.

JPEG

نخست، رئیس شورای عالی صلح افغانستان بر موجودیت شرایط مناسب ملی و بین المللی برای تأمین صلح تأکید ورزید و از این بابت ابراز خشنودی نمود. وی خواستار حمایت مزید فرانسه و باقی شرکای بین المللی کشور در این راستا گردید.

متعاقباً، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان بنوبه خویش از همکاری بیشائبه و پیگیر کشور متبوع اش با امر پیشبرد روند صلح در افغانستان به موصوف اطمینان داد.

تاریخ نشر 05/10/2017

قسمت بالایی صفحه