ملاقات و بحث سفیر فرانسه با محترم اسماعیل خان [fr]

عزیمت تازه سفیر فرانسه به هرات باستان فُرصتی بود جهت انجام ملاقات استثنأیی با محترم اسماعیل خان، مجاهد و رهبر تاریخی نهضت مقاومت کشور علیه تجاوز شوروی در هرات.

JPEG

امیر هرات از سفیر و هیئت معیتی اش در مقر خود با گرمی و عطوفت پذیرایی بعمل آورد، و آن لحظاتی بود مملو از صمیمیت و مهمان نوازی سخاوتمندانه که قلوب و خاطرات مدعوین را در آینده رقم خواهد زد.

طی این ملاقات، روابط فرانسه و افغانستان، خاطرات بشردوستان و خبرنگاران فرانسوی که به قیمت جان شان برای امداد رسانی و تداوی افغانان بسوی این سرزمین شتابیده و حین برگشت به اوطان از زندگی واقعاً مشقتبار و دشوار افغانان در دوران جهاد علیه شوروی وقت به جهانیان شهادت داده بودند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سفیر فرانسه بعد از بحث و گفت و شنود به موزیم مجاهدین که به یادبود از دورهء جهاد اختصاص یافته است، رفت. محترم اسماعیل خان مقدار چشمگیری از اسلحه را در این موزیم جمع آوری نموده است که بیانگر عدم توازن نظامی میان شوروی اشغالگر و نیروهای جهادی افغانستان است.

این موزیم جهاد به جانفشانی، قربانی و شهادت ۰۰۰ ۴۰ تن از باشندگان هرات طی قیام مردمی و تاریخی در این شهر باستان ارج گذاشته و کاروایی های شان را ماندگار صفحات تاریخ می سازد. آثاری به نمایش گذاشته شده در این موزیم که به ذات خود در کشور یکتا است، با تردستی روال رویدادهای بزرگ آن ایام تیره و وحشتناک را مجدداً زنده می کند.

JPEG

سفیر فرانسه نیز متوجه شد که یکی از محافظین این موزیم، عسکر سابق ارتش روسیه است. موصوف طی جنگ از سوی مجاهدین اسیر گردید و به دین مبین اسلام مشرف شد، و حین خروج قشون سرخ از افغانستان تصمیم گرفت تا در این کشوری که اصلاً مفتون و مجذوب آن شده بود، اقامت گزیند.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه