ملاقات ها و گفتگوهای سفیر فرانسه با رئیس شورای عالی صلح، و رئیس دارالانشأی شورای صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور منطقه ای برای اجماع صلح (کابل، ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ / ۹ جدی ۱۳۹۷)

بتاریخ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۹ جدی ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقایان محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان و محمد عمر داوودزی، رئیس دارالانشأی شورای صلح و نماینده خاص رئیس جمهوری کشور در امور منطقه ای برای اجماع صلح، در دفاتر کاری این ذوات عالیرتبه افغانی ملاقات ها و مشافهه های جداگانه انجام داد.

JPEG

حین ملاقات و گفتگوی تعارفی و رسمی آقایان مارتینون و خلیلی (https://twitter.com/AfghanistanHPC)، سفیر فرانسه موضع معقول و معتدل نامبرده را خاطر نشان ساخت و از آن تمجید بعمل آورد ؛ بر نقش بارز و خطیر شورای عالی صلح افغانستان در مذاکرات یحتمل صلح تأکید ورزید و به روند مذاکرات مذکور خواهان فرجام پیروزمندانه مملو از دست آوردهای مفید و موثر برای سرزمین افغانستان گردید.

JPEG

سفیر فرانسه ضمن دیدار دوجانبه با آقای داوودزی (@Umerdaudzai2) با اشاره به نقش سازنده موصوف بحیث رئیس دارالانشأی شورای صلح طی هفته ها و ماه های آینده، به وی در قبال مذاکرات یحتمل صلح و در بذل سعی و تلاش ها در راستای اجماع منطقه ای به رهبری افغان ها آرزوی موفقیت نمود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه