ملاقات سفیر کبیر فرانسه با مسئول رسانه همگانی موبی گروپ (کابل، ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۹ حوت ۱۳۹۶)

بروز شنبه ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، آقای سعد محسنی، مسئول رسانه همگانی موبی گروپ و تاجر افغان را درمقر سفارت فرانسه جهت انجام ملاقات بحضور پذیرفت، و با نامبرده درمورد اهمیت آزادی مطبوعات و همچنان اوضاع جاری کشور گفتگو و تبادل نظر همه جانبه نمود.

JPEG

تاریخ نشر 11/03/2018

قسمت بالایی صفحه