ملاقات سفیر کبیر فرانسه با رئیس شورای عالی صلح افغانستان [fr]

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح و معاون اسبق ریاست جمهوری افغانستان ملاقات و گفتگو نمود.

PNG

ذوات فوق الذکر باهم درمورد بذل سعی و تلاش های مشترک در راستای فراهم آوردن شرایط لازمه جهت تطبیق روند صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر انجام دادند.

ثبات افغانستان یک تعامل امنیتی برای تمام جامعه جهانی محسوب می گردد. جمهوری فرانسه از بذل کوشش ها و زحمات ملی و بین المللی بنفع صلح در سرزمین افغانستان پشتیبانی می کند ؛ جنگ جاری راه حل نظامی ندارد. (سه شنبه، ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی برابر با ۵ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه