ملاقات سفیر فرانسه مقیم کابل با رئیس شورای عالی صلح افغانستان (کابل، ۱۳ مارچ ۲۰۱۸ / ۲۲ حوت ۱۳۹۶)

قبل از ظهر روز سه شنبه ۱۳ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۲ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با محترم آقای محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان در دفتر کار رئیس شورای صلح ملاقات نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار رسمی و دوستانه، درمورد روند صلح در کشور و پیامدها و مسیر های ممکنه بعد از تدویر دومین کنفرانس "پروسهء کابل" مشافهه و تبادل نظر انجام دادند.

تاریخ نشر 13/03/2018

قسمت بالایی صفحه