ملاقات سفیر فرانسه با معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان (کابل، ۳۱ جولای ۲۰۱۸ / ۹ اسد ۱۳۹۷)

قبل از ظهر روز سه شنبه ۳۱ جولای ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۹ اسد ۱۳۹۷ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان با آقای سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در دفتر کار معاون دوم ریاست جمهوری ملاقات و گفتگوی تودیعی انجام داد.

JPEG

ذوات فوق الذکر در این مشافهه گرم و دوستانه، تقویت گسترش روابط دیرینه میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان را درعرصه های سیاسی، انتظامی، تعلیمی، فرهنگی و بخصوص همکاری در بخش باستانشناسی که نماد مناسبات و پیوند دوستی فرانسه – افغانستان محسوب می گردد، مطمح بحث و تبادل نظر مفصل قرار دادند. قابل یادآهانی است که با ایجاد هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – "دافا" (https://twitter.com/hashtag/DAFA?src=hash) همکاری در بخش باستانشناسی میان مملکتین از سال ۱۹۲۲ میلادی (۱۳۰۱ هجری شمسی) آغاز گردید و به مرور زمان بسط و تعمیق یافت.

JPEG

آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور در این دیدار تودیعی افزود، کمک‌های فرانسه در حوزهء فرهنگ و احیای آثار باستانی، مهمتر از کمک‌های نظامی است. آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه در افغانستان بنوبهء خویش، برعلاوه اشاره به اهمیت توسعهء روابط سیاسی ... و فرهنگی بین افغانستان و فرانسه چون یک اولویت کاری، برادامهء همکاری‌های فرانسه خاصتاً با نهاد باستانشناسی "دافا" در افغانستان تأکید ورزید.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه