ملاقات سفیر فرانسه با آنانیکه از خدمات موسسه افغانی "شورای زنان افغانستان" مستفید می شوند [fr]

بتاریخ 3 نوامبر 2015 (12 عقرب 1394)، سفیر فرانسه آقای ژان – میشل مارلو و اَتشه امور بشردوستی و جامعهء مدنی سفارت از دفاتر موَسسه غیر حکومتی "شورای زنان افغانستان" در کابل بازدید بعمل آوردند. مهمانان فرانسوی از جانب محترمه خانم فتانه گیلانی رئیسه سازمان مذکور پذیرایی شدند.

JPEG

این موسسه غیر حکومتی در سال 1986 در پاکستان ایجاد گردیده و از سال 2002 بدینسو در راستای تأمین حقوق زنان افغانستان فعالیت دارد. در زمره دیگر برنامه ها، این انجمن به هدف بهبود وضع زنان افغان، اعضای خویش را از نعمت سواد برخوردار ساخته و در مسائل زناشوهری و اولاد داری ایشان را کمک نموده و خاصتاً جهت رساندن شان به خودکفایی و دسترسی به کسب و کار مسلکی، آنها را آموزش می دهد. به ادامه اینگونه برنامه های آموزشی، نهاد نامبرده خانم های تعلیم یافته خویش را در پروگرام تمویل کوچک مالی و اقتصادی خود شامل ساخته تا با بهره مند شدن از عرضهء وام ها به ایشان، این خانم ها قادر به آغاز فعالیت های حرفوی در جوامع خود شوند.

JPEG

از جانبی، طی این بازدید زمینهء ملاقات با تعدادی از آنانیکه از امداد این نهاد مستفید شده اند مساعد گردید و از سوی دیگر، فُرصتی بود برای شنیدن قصه های شخصی شان و فهمیدن اینکه چرا مراجعین اناث با "شورای زنان افغانستان" ملحق شده اند. به تعقیب این گفتمان، نمونه های از اشیا و البسه های تولیده شده در کارگاه های مسلکی موَسسه به معرض نمایش گذاشته شد.

JPEG

تاریخ نشر 16/11/2015

قسمت بالایی صفحه