ملاقات سفیر فرانسه با رئیس انجمن حمایت از سرمایه گذاری افغانستان [fr]

سفیر فرانسه و مسوول بخش تجارتی سفارت فرانسه به تاریخ 10 فبروری با محترم وفیع اله افتخار رئیس این انجمن و محترم میوند منگل مدیر انکشاف سرمایه گذاری در مقر کاری شان انجمن متذکره ملاقات نمودند.
هدف این جلسه جستجوی راه های انکشاف تبادلات اقتصادی بین افغانستان و فرانسه قلمداد میگردد. موفقیت تازه شرکت یوتل سات که قرارداد جابجایی یک ماهواره برای وزارت مخابرات افغانستان را به امضا رساند نشان داد که راه های تقویت روابط به شمول بخشهای تکنالوژی جدید بین دو کشور وجود دارند.

تاریخ نشر 10/02/2014

قسمت بالایی صفحه