ملاقات تودیعی آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه با جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان

بروز چهارشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۵ هجری شمسی مصادف به ۱۱ شعبان العظم ۱۴۳۷ هجری قمری و مطابق به ۱۸ می ۲۰۱۶ میلادی، رئیس جمهور افغانستان جلالتمآب محمد اشرف غنی در قصر ریاست جمهوری - ارگ کابل، آقای ژان – میشل مارلو سفیر کبیر جمهوری فرانسه در افغانستان را جهت یک ملاقات تودیعی بحضور پذیرفت.

JPEG
ملاقات تودیعی آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه با جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارگ – کابل

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه