ملاقات آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه با مسئولین محترم تلویزیون زن

صبح روز چهارشنبه ۱۹ جولای ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۸ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، با مسئولین و گردانندگان محترم شبکهء تلویزیون زن ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار گرم و دوستانه، روند کاری شبکهء تلویزیون زن و مسائل مربوط به مشکلات مختلف نسوان در جامعه را مطمح تبادل نظر و بحث همه جانبه قرار دادند.

تاریخ نشر 19/07/2017

قسمت بالایی صفحه