ملاقات آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر فرانسه با آقای امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی افغانستان

صبح روز دوشنبه ۱۲ جون ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۲ جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم افغانستان با آقای امرالله صالح، وزیر دولت در امور اصلاحات بخش امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قواه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان، در دفتر کاراش ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

ذوات فوق الذکر طی این دیدار دوستانه، روند کابل و مسائل مربوط به منافع مملکتین را مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند.

تاریخ نشر 13/06/2017

قسمت بالایی صفحه